ÚvodNAŠE ZAMĚŘENÍ

NAŠE ZAMĚŘENÍ

Fúze a akvizice

 • fúze
 • převody podniků a jejich částí
 • přeměna právních forem společností
 • due diligence
 • organizační složky podniků
 • nabídky převzetí
 • změny vlastnických struktur ve společnostech
 • správa společností

Real estate

 • nákup a prodej
 • zástavní smlouvy
 • development
 • financování nákupu nemovitostí
 • nájemní vztahy
 • řízení vůči katastrálním úřadům
 • řízení vůči stavebním úřadům
 • věcná břemena
 • investiční výstavba

Korporátní právo

 • zakládání společností, a kompletní správa jejich korporátních záležitostí
 • zvyšování a snižování základního kapitálu společností
 • akcionářské dohody
 • akcionářská práva
 • dispozice a přeměny podob akcií
 • joint ventures
 • privatizace
 • likvidace

Finance a kapitálové trhy

 • řízení vůči Středisku cenných papírů
 • řízení vůči Komisi pro cenné papíry
 • oceňování cenných papírů
 • zajištění transakcí s cennými papíry

Soudní a Arbitrážní řízení

 • obchodně-právní spory
 • občansko-právní spory
 • trestní řízení
 • arbitráž
 • smírčí řízení
 • konkurzní řízení

Pracovní právo a zaměstnanost

 • pracovní smlouvy
 • manažerské smlouvy
 • pracovní řády
 • kolektivní vyjednávání
 • outsourcing pracovních sil

Smluvní právo

 • obchodně právní závazky
 • občanskoprávní závazky
 • korporátní smlouvy
 • pracovní a manažerské smlouvy
 • leasingové smlouvy
 • smlouvy o úvěru
 • kooperační smlouvy
 • obchodní tajemství

Správní právo

 • přestupkové právo
 • stavební právo
 • správní řízení
 • jednání ve vztahu k orgánům státní správy a místní samosprávy
 • právo životního prostředí

Daňové poradenství

 • přímé daně
 • nepřímé daně
 • specializované poradenství v oblasti spotřebních daní
 • poradenství v oblasti celní problematiky
 • služby pro management, partnery a vlastníky společnosti
 • školení
 • zastupování v daňovém řízení, před správními soudy a při jednání se státními orgány
 • zpracování mzdové agendy
 • daňová přiznání

| Nahoru |

© 2007 Hanus Advokátní kancelář
Dotazy a připomínky: recepce@hanus-law.com
Realizace: SE-MO Data s.r.o.
EasyWeb 1.2