ÚvodSTRUČNĚ O NÁS

STRUČNĚ O NÁS

Hanus Advokátní kancelář se specializuje na poskytování právního,daňového a finančního poradenství s cílem vysoké přidané hodnoty pro zahraniční a domácí klienty. Poskytujeme komplexní poradenský servis ve všech oblastech práva.

Naší dominantní oblastí je především obchodní a daňové právo. Pro své klienty zajišťujeme komplexní právní a daňový servis, připravujeme analýzy zaměřené na poznání relevantních právních rizik plynoucích z možných soudních sporů a provedených transakcí, zajišťujeme veškeré právní a právně-organizační podklady pro slučování, splývání, rozdělování a přeměny společností. Další naší stěžejní oblastí je právo real estate, kde našim klientům nabízíme komplexní právní, daňovou a finanční pomoc s převody a investicemi do nemovitostí, nájemními smlouvami, věcným právem, stavebním právem apod.

Mezi naše klienty patří společnosti působící v oblasti investičních fondů, kapitálového trhu, informatiky, těžkého, farmaceutického a potravinářského průmyslu a mnoha dalších odvětvích v České republice i ve státech EU a USA.

Své služby poskytujeme v českém, anglickém a německém jazyce. Úzce spolupracujeme s daňovými poradci, auditory, účetními, soudními znalci, exekutory, úvěrovými aranžéry a dalšími spolupracovníky z přidružených oborů. V případě, kdy se daný právní vztah nebude řídit českým právním řádem, je advokátní kancelář schopna, na přání klienta, zajistit účinné poskytnutí právní pomoci prostřednictvím sítě spolupracujících advokátních kanceláří ve státech EU a USA.

V průběhu let naše advokátní kancelář získala důvěru nejen za svou odbornost a efektivitu poskytovaných služeb, ale i za individuální přístup ke každému klientovi.

Cílem advokátní kanceláře HANUS je poskytovat klientům kvalitní právní služby na vysoké profesionální úrovni.


| Nahoru |

© 2007 Hanus Advokátní kancelář
Dotazy a připomínky: recepce@hanus-law.com
Realizace: SE-MO Data s.r.o.
EasyWeb 1.2